FIND DE RIGTIGE TEORI-PRØVER OG BESTÅ!

Der findes mange teoriprøver på nettet, men kvaliteten er ikke altid lige høj.

Her finder du en tjekliste over hvad du skal kigge efter når du vælger online teoriprøver:

KVALITET

Kvalitet er svært at definere, da det afhænger af brugerens behov. Når du køber online teoriprøver, så se efter:

 • Om teoriprøverne kan afvikles på mobil og tablet.
 • At produktet ikke er for billigt (pris afspejler kvalitet)

ERFARING

Det er let at tjekke hvordan siden har fungeret for tidligere elever. Tjek nedenstående:

 • Brug TrustPilot og se hvordan andre elever har anmeldt
 • Se på siden om der er skrevet hvor mange år de har eksisteret
 • Spørg din kørelærer om han/hun kender siden eller kan anbefale en side

INDHOLD

Nogle sider synes billigere end andre, men har oftest også et meget spinkelt indhold at tilbyde. Kig derfor efter:

 • Hvor mange teoriprøver findes på siden
 • Er der en interaktiv teoribog
 • Hvilke kategorier tilbydes
 • Hvilke sprog tilbydes
 • Kan teoriprøverne både afvikles traditionelt og til Digitale Teoriprøver. OBS: Læs nedenfor
 • Om siden har en guide der giver dig besked når du er klar til Politits teoriprøve

PÅ KØRESKOLER

Hvis siden samarbejder med køreskoler, vil du også være mere sikker på, at siden er fagligt i top. Se efter:

 • Sider hvor køreskolen kan følge dine resultater, og hjælpe dig med dine svagheder
 • Se om siden har en liste med køreskole samarbejdspartnere
 • Se på køreskolen om de bruger virksomhedens materiale til klasseundervisning

Pris afspejler kvalitet

Der findes 10-15 danske hjemmesider med teoriprøver af varierende kvalitet og indhold. Mange af disse sider lokker med billige priser, men det er typisk ikke pengene værd! 

Det koster 600 kroner, at gå op til teoriprøven, og består du ikke, så skal der betales 600 kroner igen. Det kan hurtigt blive meget dyrt. Brug derfor dine penge på øvemateriale af en høj kvalitet, så du består. Vi vurderer, at kun 2-3 af disse sider er pengene værd, og det er ikke de billigste.

Der er to slags teoriprøver - traditionel og Digital

For 7-8 år siden begyndte Politiet, at udrulle de Digitale teoriprøver. Når du går op til en Digital prøve, så sidder du foran en computer og løser teoriprøven med billede, tekst og svarmuligheder. Desværre fik Politiet kun den Digitale prøve udrullet i Hillerød og Køge før de gik i stå pga tekniske problemer og sidenhen et budget de ikke havde råd til.

Derfor bruges den traditionelle teoriprøve de fleste steder i landet. Ved den traditionelle prøve sidder du i et klasselokale, ser billeder, lytter og krydser af på spørgeskema.

Det er vigtigt, at du øver på den rigtige måde før du går op til den rigtige prøve! Spørg derfor din kørelærer om det en traditionel eller Digital teoriprøve. I det øvemateriale du benytter skal du så øve dig på samme måde. Hvis du øver dig med tekst på skærmen og god tid til at besvare, så vil det være et handicap hvis du skal op til den traditionelle prøve som går hurtigt, og kræver at du lytter godt efter.